KÖPVILLKOR

Allmänna köpvillkor för ZebraDeal.se

Tack för att du visar ditt intresse för våra produkter! Nedan finner du de villkor som gäller för ditt köp och vilka rättigheter du har. Skulle du ha några frågor är det bara att kontakta oss så förklarar vi mer än gärna hur allting fungerar. Det som förklaras här är bland annat:
1. Vem du handlar ifrån, 2. Hur du lägger en order,  4. Priser,  6. Frakt och leverans,  7. Ångerrätt,  8. Garantier,
9. Reklamation etc. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp!

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (de "Allmänna villkoren") gäller när du ("Kunden" eller "du") lägger en order från Zebra Deal ("Företaget", "oss" eller "vi") på www.zebradeal.se, ("Webbplatsen").

Genom att acceptera de Allmänna villkoren bekräftar du att du är minst 18 år gammal eller att du har din förmyndares tillstånd och att du uppfyller de Allmänna villkoren. Du bekräftar även att du har läst informationen om hantering av personuppgifter och cookies och godkänner användningen av sådan data.

Vi säljer våra produkter till flera länder och jurisdiktioner och dessa Allmänna villkor är framtagna för att vara globala. Beroende på var du bor kan dock lokal annan lagstiftning gälla. Vi respekterar tillämpbara lagar och inget i dessa Allmänna villkor ska uppfattas som en begränsning av dina lagstadgade rättigheter om sådana lagar ger dig större rättigheter än vad som anges här.

Genom att acceptera dessa Allmänna villkor förstår och accepterar du att alla ordrar, köp och transaktioner görs exklusivt mellan Företaget och Kunden, och att Quickbutik AB – i egenskap av plattformsleverantör – inte tar något ansvar för innehåll, interaktioner eller transaktioner gjorda på www.zebradeal.se.

2. Ordrar m.m.

När du tar emot en orderbekräftelse från oss betyder det att din order har accepterats och att du ingår ett köpeavtal. Vi rekommenderar dig att spara orderbekräftelsen för eventuell framtida kontakt med oss. Vi kan neka en order av olika anledningar, exempelvis om du lämnar felaktiga personuppgifter och/eller dras med begränsande skulder.

Du kan ångra din order tills dess att vi har bekräftat den. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter som du, ditt konto- eller kreditkortsföretag har utfärdat för ordern.

Vi kan annullera en order om de beställda produkterna är slutsålda. Vi kommer sedan att återbetala eventuella utgifter och meddela dig om likvärda produkter finns tillgängliga.

Alla beställda produkter förblir vår egendom tills dess att vi har mottagit fullständig betalning för dem.

3. Kundinformation m.m.

Du ansvarar för att de personuppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga.

Du ansvarar för alla köp som görs med dina inloggningsuppgifter. Se till att du håller dina inloggningsuppgifter hemliga och att ingen annan kommer åt dem utan ditt tillstånd. Meddela oss om du misstänker att någon, utan ditt tillstånd, har fått tag på dina inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter m.m.

De priser som finns angivna på Webbplatsen gäller för ordrar som har beställts på Webbplatsen. Alla priser gäller den valuta som anges på webbplatsen och innefattar moms där det anges (beroende på var du bor kanske moms inte gäller ditt köp). Om inget annat anges på Webbplatsen ingår inte betalnings- eller fraktkostnader och dessa redovisas separat. Tänk på att lokala avgifter (så som valutaväxlingsavgifter, kredit- eller kontokortsavgifter, moms, tullavgifter m.m.) kan tillkomma beroende på var du bor och beroende på lokal lagstiftning. Du ansvarar för sådana avgifter och kan inte få dem betalda av oss.

5. Specialerbjudanden

Vid vissa tillfällen kan vi, för vissa produkter, erbjuda bättre villkor än de som anges i de Allmänna villkoren, exempelvis vad gäller förlängd ångerrätt eller kostnadsfria returer. Sådana bättre villkor gäller under en begränsad tid tills dess att de specifika produkterna sålt slut. Villkoren kan annulleras av oss när som helst och då gäller dessa Allmänna villkor utan ändringar.

6. Frakt och leverans

Produkter som finns i lager levereras vanligtvis inom det antal arbetsdagar som visas på Webbplatsen. Den uppskattade leveranstiden för en order anges i orderbekräftelsen. Vid händelse av förseningar informerar vi dig och fortsätter att övervaka ordern. Du kan annullera ordern om leveransen försenas i mer än 10 dagar och om förseningen inte har uppstått på grund av dig.

Beroende på fraktmetod kan du behöva hämta ordern från ett specifikt utlämningsställe. Du måste göra det inom tiden som anges på leveransavin. Om du inte hämtar ordern i tid kan du få betala en förseningsavgift och ordern kan skickas tillbaka till oss på din bekostnad. Vi kan även annullera ordern om du inte hämtar den i tid.

7. Ångerrätt

Du har rätt att ångra din order genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du tog emot din produkt. Produkten skall vara obegagnad och återsändas i sin originalförpackning. Om produkten eller förpackningen är använd eller skadad kan det väsentligt minska återbetalningssumman. Anledningen till att produkten måste vara obegagnad är förstås att vi skall ha möjlighet att sälja den igen som en ny produkt.

Du skall skicka ett ångermeddelande till oss med ditt namn, din adress, e-postadress, ditt ordernummer och en vilken produkt vars köp du ångrar. Det görs enklast i ett e-mail. Därefter måste du senast inom 14 dagar från det att du skickade ångermeddelandet returnera produkten till oss. Du betalar själv frakten. Du ansvarar för produkterna under transporten tillbaka till oss. Därför rekommenderar vi att du skickar produkterna väl paketerade i originalförpackningen.

När du ångrar en order och har skickat tillbaka den obegagnade varan återbetalar vi den summa du har betalat för produkten. Har du även betalat fraktkostnaden för leveransen till dig återbetalar vi fraktkostnaden motsvarande en standardleverans (d.v.s. den billigaste fraktmetoden.) Vi ersätter inte om du valt expressleverans eller liknande. 

Vi utfärdar återbetalningen så fort som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi emottagit den returnerade produkten eller fått ett leveranscertifikat som bevis på att den har skickats till oss. Återbetalningen görs med samma betalningsmetod du använde vid köpet, om inget annat har avtalats.

Ångerrätten gäller inte för kontrakt som:

 • gäller en tjänst som har utförts och som du godkände när du lade din order och fastslog att du inte skulle ha någon ångerrätt efter tjänstens utförande
 • gäller varor eller en tjänst vars pris beror på svängningar i marknaden som vi inte kan kontrollera och vilka kan inträffa under perioden mellan det att du mottagit produkten, vars köp du vill häva, och tidpunkten då vi blivit meddelade att du vill häva köpet
 • gäller varor som har tillverkats efter dina instruktioner eller som på annat vis är skräddarsydda för dig
 • gäller varor som snabbt faller i värde eller har ett utgångsdatum
 • gäller varor där emballage brutits och produkten har använts
 • gäller varor som inte lämpar sig för retur på grund av hälso- eller hygienskäl, och emballaget har brutits av dig
 • gäller varor som, efter leveransen, av sin natur är sådana att de inte kan separeras från andra artiklar som de har blandats med
 • gäller förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara och förseglingen har brutits av dig
 • gäller individuella exemplar av en tidning eller tidsskrift
 • gäller digitalt innehåll som levereras på annat sätt än fysiska media, om du har godkänt leverans på sådant vis och fastslagit att du avsäger dig din ångerrätt
 • gäller kulturella evenemang, sportevenemang eller liknande underhållningsaktivitet, mattjänst, catering eller liknande tjänst, boende, transport av varor eller uthyrning av transportmedel, där vi tillhandahåller tjänsten på en specifik dag eller under en specifik period.

8. Garanti 

Vi har valt att låta många av våra produkter omfattas av en garanti. Information om det och hur länge garantin gäller finns på produktsidan. Den normala garantitid vi använder oss av är 1 år. Orderbekräftelsen är ditt garantibevis. Våra garantier omfattar ursprungsfel på produkten. Däremot omfattas inte fel som uppstått i samband med att kunden gjort individuella ändringar av produktens funktion eller utseende, uppgradering, annan konfigurering, om bruksanvisning eller skötselinformation inte följts eller om felet kan hänföras till normalt slitage.

Du ska då höra av dig till oss skriftligen, lämpligast på e-mail, med ditt namn, din adress, ditt ordernummer och uppgift på vilken produkt som reklamationen omfattar. Du bör så detaljerat du kan dokumentera de fel som produkten har. Du får gärna bifoga foton eller videoklipp.

Om ett fel upptäcks under garantitiden kan vi ge dig information om hur du själv kan avhjälpa felet. Vi kan även ersätta en felaktig del av produkten eller be dig skicka tillbaka produkten så att vi kan åtgärda felet. Är felet av sådan art att det inte kan åtgärdas återbetalar vi den kostnad du erlagt för produkten. 

9. Reklamation

Du kan, inom 3 år efter det att du tagit emot produkten, reklamera en produkt som är defekt och har ett ursprungsfel enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.   

Du ska då höra av dig till oss skriftligen, lämpligast på e-mail, med ditt namn, din adress, ditt ordernummer och uppgift på vilken produkt som reklamationen omfattar. Du bör så detaljerat du kan dokumentera de fel produkten har. Du får gärna bifoga foton eller videoklipp. 

En reklamation bör skickas till oss så snart som möjligt efter att du mottagit produkten och upptäckt felet. Skickas den inom 14 dagar är det oftast lätt att konstatera om felet är ursprungligt. Ursprungsfel kan också upptäckas senare. Ju längre tid som går efter att du fått varan, desto svårare kan det vara att bevisa att felet är ursprungligt. Du har dock fortfarande 3 år på dig att reklamera ett ursprungsfel.

En reklamation kan också innebära att vi ber dig skicka tillbaka varan så att vi kan konstatera huruvida felet är ursprungligt eller ej, vi kan även behöva åtgärda felet om det är möjligt. Vi ansvarar för fraktkostnaderna vid en reklamation. 

Om det inte är möjligt att åtgärda felet kan vi återbetala dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Det är vårt mål att utfärda sådana betalningar inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen och dessutom fastställt att en återbetalning ska göras, men det kan ta längre tid beroende på produktens natur. Det är även vår strävan att följa de riktlinjer för defekta produkter som fastställts av relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter. Återbetalningen betalas ut med samma betalningsmetod som du använde för att betala produkten, om inget annat har avtalats.

10. Ansvarsbegränsning

Såvida lokal lagstiftning inte anger något annat är vårt ansvar begränsat till direkta skador och under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för indirekta skador, så som inkomstbortfall eller dylikt.

11. Intellektuella egendomsrättigheter

Webbplatsen och allt dess innehåll ägs av oss och våra licensgivare och den skyddas av intellektuell egendoms- och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från oss.

12. Friskrivning

Vi reserverar oss för fel i bild och typografi på Webbplatsen, så som fel i produktbeskrivningar, tekniska angivelser, felaktiga priser eller inkorrekt information gällande en produkts lagerstatus. Vi har rätten av korrigera uppenbara fel och kan när som helst ändra eller uppdatera information på Webbplatsen.

Bilder på Webbplatsen är endast illustrativa och är ingen garanterad representation av det exakta antalet produkter du får om du beställer, inte heller att utseende, funktion eller ursprung för produkten kan stämma.

13. Ändringar till de Allmänna villkoren

Vi kan ändra dessa Allmänna villkor när som helst. Vi applicerar sedan de ändrade Allmänna villkoren på Webbplatsen och de träder i kraft när du accepterar dem (i samband med att du lägger en ny order via Webbplatsen eller när du besöker Webbplatsen).

14. Lagval och tvistlösning

Vid händelse av tvist eftersträvar vi att följa beslut från relevanta nationella konsumentskyddsmyndigheter.

Tvister gällande tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor ska styras och tolkas i enlighet med den lagstiftning som gäller i det land eller den delstat som vi bedriver våra affärer från, och ska icke-exklusivt bedömas av domstol där vi har vårt säte. "Icke-exklusivt bedömas" betyder att du kan väcka ett mål mot oss inom en annan jurisdiktion, om det inom den nationella lagstiftningen finns en sådan rättighet.

Det var allt! Vi hoppas att du är nöjd med ditt köp!